Oświadczenie sprawcy kolizji – co warto wiedzieć?

Znacznie często zdarza się, iż zniszczenia ograniczają się do rys na zderzaku czy małego wyżłobienia w drzwiach. W takiej sytuacji zazwyczaj nie ma wątpliwości, kto zawinił, natomiast i sprawca chętnie współdziała. Czy w takiej sytuacji potrzebne jest wezwanie policji? Nie, policja nie jest potrzebna przy małych kolizjach. Ubezpieczyciel wymaga natomiast dokumentu, jaki zawiera informacje zarówno sprawcy, jak i pokrzywdzonego. Potrzebne jest również potwierdzenie okoliczności wydarzenia. W takim wypadku przydaje się oświadczenie sprawcy kolizji.

Co należałoby wiedzieć, nim napiszesz oświadczenie o kolizji drogowej?

Choćby mała stłuczka może wywołać duże emocje, natomiast stres niejednokrotnie uniemożliwia dobre uporanie się z kłopotem. Jesteś poszkodowanym w stłuczce i zamierzasz upewnić się, czy dokument jest napisany dobrze? Natomiast może szkoda powstała z Twojej winy, więc zastanawiasz się, jak spisać oświadczenie o kolizji? Niezależnie od tego, po jakiej stronie w tej sytuacji się znajdujesz, pamiętaj, iż oświadczenie o zdarzeniu drogowym w prawdzie jest wzajemne – potrzebuje więc podpisów obu kierowców, zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego.

Kiedy należałoby napisać oświadczenie po stłuczce?

Oświadczenie sprawcy kolizji to dokument, w którym sprawca przyznaje się do odpowiedzialności oraz jest gotów ponieść odpowiedzialność ubezpieczeniową. Pismo takie pisane jest zatem w sytuacji, w jakiej obie strony wydarzenia nie mają wątpliwości co do tego, kto jest odpowiedzialny i pragną błyskawicznie porozumieć się w tej kwestii, bez wzywania policji. Taka ścieżka postępowania pozwoli obu stronom na zaoszczędzenie czasu – nie należy oczekiwać na przyjazd funkcjonariuszy. Bezpośrednie korzyści odnosi także sam sprawca, gdyż nie zostanie ukarany mandatem.

Udokumentuj zdarzenie

Aby w całości odpowiedzieć na pytanie kolizja – co robić, należałoby także nadmienić o dokumentacji wydarzenia. Po kolizji warto zrobić zdjęcia uszkodzonych samochodów. Będzie to odpowiednie dopełnienie specyfikacji kolizji, dobre podczas oceny zdarzenia drogowego. Naturalnie, pod warunkiem, iż zdjęcie zostanie zrobione dobrze. Istotne jest, aby fotografia była wyraźna. Innymi słowy: aby pozwoliła na odpowiednią identyfikację pojazdów oraz miejsca zdarzenia.

Oświadczenie sprawcy wypadku: co powinno zawierać?

Oświadczenie kolizji powinno z jednej strony zawierać informacje personalne obu uczestników zdarzenia i ich samochodów, z drugiej – opis samego wydarzenia. By nie zapomnieć o żadnym elemencie, należałoby mieć zawsze ze sobą dokument oświadczenia sprawcy wypadku. Jeśli nie mamy go w trudnym czasie, nie znaczy to bynajmniej, iż napisane samodzielnie oświadczenie będzie bezskuteczne.

 

Co musimy wiedzieć, kiedy spisujemy oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji nie jest niezbędne, wiele spraw można uzyskać od ręki jeżeli zniszczenia samochodu nie są duże czy kierowcy ustalili odmienny sposób załatwienia sprawy. Oświadczenie sprawcy kolizji może natomiast zabezpieczyć obie strony od pozostałych konsekwencji zdarzenia drogowego, uprościć otrzymanie odszkodowania z polisy OC lub/i AC. Jeżeli nie ma ofiar śmiertelnych czy pokrzywdzonych w wyniku wydarzenia drogowego, wzywanie Policji nie jest potrzebne.

Kolizja drogowa a wypadek

W zdecydowanej większości kolizji prócz zniszczenia pojazdu należy także liczyć się z uzyskaniem mandatu. Należałoby natomiast wiedzieć o tym, iż polskie prawo sugeruje, że jeśli sprawca kolizji i poszkodowany zgadzają się co do jej przebiegu, to wzywanie policjantów nie jest niezbędne. Jest to duże udogodnienie dla obojga stron, gdyż gwarantuje oszczędność czasu i nie naraża na nadmierny, dodatkowy stres.

Oświadczenie sprawcy kolizji

To dokument pisany przez uczestników wydarzenia drogowego, w sytuacji sprawca jest znany oraz przyznaje się do własnej odpowiedzialności. Oświadczenie zapewnia poszkodowanemu możliwość dochodzenia własnych praw w procesie likwidacyjnym. Forma, w jakiej zostanie napisane oświadczenie nie jest tak ważna jak jego treść. Można wypisać dokument na wcześniej opracowanym dokumencie czy napisać oświadczenie na czystej kartce. Polecamy natomiast posiadanie dobrych dokumentów w pojeździe, by w silnych emocjach nie zapomnieć o najistotniejszych elementach treści oświadczenia.

Oświadczenie o kolizji drogowej – co należałoby wiedzieć?

Wspólne oświadczenie o wypadku drogowym jest dokumentem, jaki podpisują obie strony. Może być zatwierdzone przez obie strony kolizji bez obecności czy interwencji policji. Ma ono na celu skłonienie sprawcy do przyznania się do odpowiedzialności oraz pokazania utrat powstałych w rezultacie wydarzenia drogowego. Każde stowarzyszenie ubezpieczeniowe ma wzór oświadczenia o kolizji. Należałoby jednak mieć przy sobie parę kopii oświadczenia o kolizji, by w razie gwałtownej potrzeby móc się z nim zaznajomić.

Kiedy należy napisać oświadczenie sprawcy kolizji?


Zawsze po jej wystąpieniu. Jest to warunek niezbędny, kiedy planujemy starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. Oświadczenie o sprawcy kolizji możemy przygotować osobiście (należałoby mieć zawsze w samochodzie wzór) czy może je przygotować policja na miejscu wydarzenia. Powszechną praktyką jest to, iż stowarzyszenia ubezpieczeniowe podają gotowe formularze oświadczenia. Bez kłopotu odnajdziemy je także w Internecie.

 

Jak powinno wyglądać oświadczenie sprawcy kolizji?

Kolizja, stłuczka lub wypadek to zawsze bardzo stresująca sytuacja dla osoby, jaka bierze udział w tym wydarzeniu – niezależnie od tego, czy jest sprawcą, czy powodem. By uniknąć kolejnych kłopotów, zawsze należałoby mieć przy sobie druk zgodnego poinformowania o zdarzeniu drogowym – jak go przygotować i kiedy należałoby go wypełnić? Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji – superpolisa.pl?

Czym jest oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Wedle krajowych przepisów prawa każdy zarejestrowany samochód musi być objęty niezbędnym ubezpieczeniem OC. Gwarantuje ono ochronę przed konsekwencjami ekonomicznymi na wypadek wydarzenia drogowego powodującego zniszczeniem pojazdu poszkodowanego. Każda szkoda powinna być zgłoszona do ubezpieczyciela, jednak w poszczególnych wypadkach możesz zrezygnować ze wzywania policji. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ doszło tylko do małej kolizji, w której nie ma poszkodowanych.

Doskonale napisane oświadczenie sprawcy to odszkodowanie w parę dni

W sytuacji, w której wina za kolizję jest jednoznaczna, odpowiednio skończyć zdarzenie drogowe w formie oświadczenia. W końcu jest ono odpowiednią podstawą do dochodzenia zadośćuczynienia z tytułu OC sprawcy. Nie zawsze kierowcy mają pod ręką wzór oświadczenia, jaki starczy tylko uzupełnić. To natomiast też nie kłopot. Ponieważ dokument taki można przygotować samodzielnie właściwie na każdej kartce. W tym punkcie należałoby wiedzieć o tym, jak powinno wyglądać oświadczenie sprawcy oraz jakie dane musi zawierać.

Oświadczenie o kolizji i co dalej?

Po przygotowaniu oświadczenia o kolizji należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. W sytuacji kolizji drogowej należałoby wykorzystać również z pozostałych form ubezpieczeń, jakie mamy. W takim wypadku dobre może wykazać się na przykład ubezpieczenie assistance, jakie zapewnia holowanie czy wynajęcie auta zastępczego. Limit kilometrów dot. Holowania, a także czas wynajmu samochodu zastępczego jest różny w zależności od dobranej możliwości ubezpieczenia assistance.

Czym jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Na rozmaitych portalach internetowych – w tym na stronie Rzecznika Finansowego – kierowcy mogą odnaleźć wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Jest to dokument podobny zawartością do oświadczenia sprawcy kolizji. Rozbieżność polega na tym, iż w oświadczeniu sprawcy kolizji kierowca, jaki spowodował do strat, przyznaje się do odpowiedzialności. Elementu przyznania się do odpowiedzialności nie ma z kolei we wspólnym poinformowaniu o zdarzeniu drogowym. Dokument ten będzie tylko stwierdzał, iż doszło do zdarzenia.