Co musimy wiedzieć, kiedy spisujemy oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji nie jest niezbędne, wiele spraw można uzyskać od ręki jeżeli zniszczenia samochodu nie są duże czy kierowcy ustalili odmienny sposób załatwienia sprawy. Oświadczenie sprawcy kolizji może natomiast zabezpieczyć obie strony od pozostałych konsekwencji zdarzenia drogowego, uprościć otrzymanie odszkodowania z polisy OC lub/i AC. Jeżeli nie ma ofiar śmiertelnych czy pokrzywdzonych w wyniku wydarzenia drogowego, wzywanie Policji nie jest potrzebne.

Kolizja drogowa a wypadek

W zdecydowanej większości kolizji prócz zniszczenia pojazdu należy także liczyć się z uzyskaniem mandatu. Należałoby natomiast wiedzieć o tym, iż polskie prawo sugeruje, że jeśli sprawca kolizji i poszkodowany zgadzają się co do jej przebiegu, to wzywanie policjantów nie jest niezbędne. Jest to duże udogodnienie dla obojga stron, gdyż gwarantuje oszczędność czasu i nie naraża na nadmierny, dodatkowy stres.

Oświadczenie sprawcy kolizji

To dokument pisany przez uczestników wydarzenia drogowego, w sytuacji sprawca jest znany oraz przyznaje się do własnej odpowiedzialności. Oświadczenie zapewnia poszkodowanemu możliwość dochodzenia własnych praw w procesie likwidacyjnym. Forma, w jakiej zostanie napisane oświadczenie nie jest tak ważna jak jego treść. Można wypisać dokument na wcześniej opracowanym dokumencie czy napisać oświadczenie na czystej kartce. Polecamy natomiast posiadanie dobrych dokumentów w pojeździe, by w silnych emocjach nie zapomnieć o najistotniejszych elementach treści oświadczenia.

Oświadczenie o kolizji drogowej – co należałoby wiedzieć?

Wspólne oświadczenie o wypadku drogowym jest dokumentem, jaki podpisują obie strony. Może być zatwierdzone przez obie strony kolizji bez obecności czy interwencji policji. Ma ono na celu skłonienie sprawcy do przyznania się do odpowiedzialności oraz pokazania utrat powstałych w rezultacie wydarzenia drogowego. Każde stowarzyszenie ubezpieczeniowe ma wzór oświadczenia o kolizji. Należałoby jednak mieć przy sobie parę kopii oświadczenia o kolizji, by w razie gwałtownej potrzeby móc się z nim zaznajomić.

Kiedy należy napisać oświadczenie sprawcy kolizji?


Zawsze po jej wystąpieniu. Jest to warunek niezbędny, kiedy planujemy starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. Oświadczenie o sprawcy kolizji możemy przygotować osobiście (należałoby mieć zawsze w samochodzie wzór) czy może je przygotować policja na miejscu wydarzenia. Powszechną praktyką jest to, iż stowarzyszenia ubezpieczeniowe podają gotowe formularze oświadczenia. Bez kłopotu odnajdziemy je także w Internecie.